Як виміряти успіх Росії на війні у 2024 році та спровокувати її поразку: аналіз Міка Раяна

Відставний генерал австралійської армії та дослідник війни Мік Раян розповідає, яким чином можна визначити мірило успіху РФ в її кампаніях в Україні в 2024 році. Визначення цього мірила потрібне, щоб розробити власну протидію з боку України та Заходу, яка б забезпечила поразку Росії. Texty.org.ua публікують незначно скорочений переклад статті експерта.

Фото: AFP
Фото: AFP

З кінця 2023 року росіяни проводять низку дрібномасштабних наземних наступальних операцій на сході та на півдні України. Водночас, починаючи з Нового року, вони посилили свою стратегічну ударну кампанію проти української інфраструктури та подвоїли свої дипломатичні потуги та діяльність зі стратегічного впливу (включно зі звинувачення України в нещодавньому терористичному нападі на концерт у Москві).

Російський наступ на землі, в повітрі та в інфосфері має стратегічне і політичне значення. Так само як український контрнаступ був тактично, стратегічно і політично важливим, так само важлива і російська кампанія 2024 року в Україні.

Риторика Путіна, як і дії його уряду з мобілізації промисловості та населення демонструють, що Росія налаштована на знищення України. Але як може виглядати російський успіх у 2024 році?

Одним зі слабких місць у спекуляціях щодо українських наступальних дій минулого року було те, що не було визначення перемоги. Як писав тоді Шашанк Джоші (воєнний оглядач The Economist — Ред.): "Я бачу, що всі вже сперечаються про те, чи ми занадто песимістично чи оптимістично оцінюємо український контрнаступ, але при цьому ніхто не пояснює, що саме вважатиметься успіхом чи поразкою".

Схожа ситуація зараз склалася і з Росією. В той час як точиться багато дискусій і коментарів щодо військової допомоги Україні і пакету допомоги США на розгляді Конгресу, ми також повинні мати можливість чітко визначити, як саме може виглядати успішна кампанія Росії в Україні, щоб інформувати стратегію України і НАТО, яка розроблена і постійно адаптується для того, щоб забезпечити поразку Росії.

Оцінки виконання місій в російських кампаніях 2024 року недостатньо для того, щоб оцінити успіх чи невдачу нинішніх і, ймовірно, майбутніх російських наступальних операцій цього року. Як і у випадку з українськими контрнаступами 2023 року, виконання російських тактичних і оперативних завдань також матиме важливі стратегічні й політичні наслідки. Тому потрібні більш стратегічні показники успіху (і пов'язані з ними показники невдач).

Вимірювання успіху: метод

На визначення стратегічного успіху значною мірою впливають масштаб і часові рамки, в яких проводяться військові та інші операції. Через це показники успіху мають бути розроблені з урахуванням різних рівнів військової діяльності (тактичний, оперативний, стратегічний, політичний), а також різних часових рамок.

Слід також зазначити, що є тісний взаємозв'язок між показниками успіху і невдач і концепцією військової ефективності. Наприкінці 1980-х років Алан Міллетт і Вільямсон Мюррей провели, мабуть, найбільш детальне дослідження військової ефективності. Результатом їхнього дослідження стала тритомна серія книг.

"Військова ефективність — це процес, за допомогою якого збройні сили перетворюють ресурси на бойову силу"

Як писав Алан Міллет, "військова ефективність — це процес, за допомогою якого збройні сили перетворюють ресурси на бойову силу". Країна не досягне своїх політичних цілей, якщо вона не може вигравати битви або якщо вона не може розробляти і застосовувати найсучасніші концепції ведення бойових дій, засвоювати нові технології, навчати військовослужбовців або використовувати логістичну і промислову підтримку.

Для Росії в найближчі місяці рівень її військової ефективності буде значною мірою визначатися конверсією ресурсів, зокрема, у сфері рекрутингу, підготовки і підтримки, а також здатністю поєднувати старі та нові технології у відповідні способи ведення бойових дій.

Таким чином, визначення міри успіху нинішніх і майбутніх російських наступальних операцій стане важливим способом, за допомогою якого Україна та її партнери зможуть оцінити потенційний і фактичний вплив російських кампаній 2024 року. Важливо, що, визначивши ймовірні показники успіху Росії, можна розробити механізми її поразки.

Визначивши ймовірні показники успіху Росії, можна розробити механізми її поразки

Концепція механізмів поразки визначається в доктрині армії США як "метод, за допомогою якого дружні сили виконують свої місії проти ворожої опозиції... [використовуючи] комбінації чотирьох механізмів поразки: знищення, витіснення, дезінтеграція та ізоляція". Механізми поразки також були темою чудової статті Френка Гоффмана, опублікованої в 2021 році.

Він зазначає, що в історії мало свідчень успіху, який би залежав виключно від одного методу, особливо серед великих держав. Дезінтеграція або підрив систем стають можливими, коли їх шукають як кульмінаційний продукт оперативного підходу, який використовує і послідовно застосовує численні механізми поразки, організовані в часі та просторі й спрямовані на критичні вразливі місця.

Це важливий момент. Подібно до того, як росіянам доведеться проводити численні операції в різних сферах, у різних місцях і в різний час, так само і будь-яка дружня кампанія повинна розробляти численні набори інтегрованих механізмів поразки, щоб спричинити провал російських планів на 2024 рік в Україні.

Вимірювання невдач

У літературі, яка висвітлює історію цієї теми, досліджується широкий спектр механізмів невдач військових організацій і військових операцій. Коен і Гуч (Військові невдачі), Норман Діксон (Про психологію військової некомпетентності), Шимон Наве (У гонитві за військовою досконалістю), Джон Г'юз-Вілсон (Помилки військової розвідки), Ендрю Крепіневич (Армія і В'єтнам), Меїр Фінкель (Про гнучкість), Нокс і Мюррей (Динаміка військової революції 1300-2050 рр.) і Аластер Хорн (Програти битву: 1940) задокументували військові невдачі та фактори, що призвели до таких катастрофічних результатів.

Всі вони пропонують корисну інформацію про невдачі. Однією з найцікавіших є книжка Коена і Гуча. Вони досліджують найбільш значні військові невдачі з більш ніж сторічної історії сучасних військових конфліктів, створюючи матриці невдач, які визначають критичні шляхи до катастрофи. Коен і Гуч застосовують системний підхід до аналізу невдач і класифікують їх як прості або складні. Проста відмова є результатом однієї помилки або недоліку. Складний збій містить більш ніж одну форму помилки. Три типи помилок можуть бути наслідком простих або складних невдач: невміння вчитися, невміння передбачати та невміння адаптуватися.

Є п'ять принципів, якими слід керуватися при розробці стратегічних показників успіху і поразки у військовій справі

Таким чином, може бути плідним вивчення потенційно великих і (переважно) малих невдач, які можуть бути спричинені під час здійснення Росією військової діяльності у 2024 році. Розглядаючи потенційні елементи російської кампанії в Україні цього року, було б дуже корисно сформулювати, як виглядатимуть невдачі.

Принципи вимірювання успіху і невдач

У своїй статті, опублікованій у квітні 2023 року, в якій я досліджував показники успіху і поразки майбутнього українського контрнаступу, я запропонував п'ять принципів, якими слід керуватися при розробці стратегічних показників успіху і поразки у військовій справі. Вони так само актуальні для розробки критеріїв успіху і поразки для дій Росії у 2024 році, як і для розробки критеріїв для тогорічних українських наступальних операцій:

Принцип 1 – Зв'язок. Заходи мають бути "пов'язані". Будь-які показники успіху і невдач повинні бути пов'язані з цілями. Вивчення складних адаптивних систем показує, що жодна дія не відбувається в повній ізоляції. Тож чіткий зв'язок між різними цілями і заходами є дуже важливим. Крім того, заходи мають бути пов'язані із заходами інших організацій.

Принцип 2 – Простота. Необхідність та використання показників успіху та невдач має бути широко зрозумілою. Було б помилкою вважати, що кожна людина автоматично розуміє обґрунтування вимірювання успіху і невдач. Тому мають бути чіткі вказівки щодо цього, а також просте пояснення застосування цих заходів.

Принцип 3 – Здійсненність. Заходи мають бути прагматичними та здійсненними. Якщо заходи складні і не мають чіткого зв'язку з бажаними стратегічними результатами, вони в кращому разі використовуватимуться епізодично. Заходи мають бути зіставлені з кількісними результатами і сприяти чіткій оцінці того, чи були досягнуті цілі або чи будуть вони досягнуті в майбутньому.

Принцип 4 – Масштабованість. Мають існувати різні заходи для різних масштабів. Для того, щоб вони були широко застосовні, мають бути різні заходи для різних рівнів командування. Як показує вивчення історичних військових невдач, збереження вузького фокуса може призвести до нездатності розпізнати невдачі на тих рівнях війни, які не вимірюються, що призведе до зламу системи.

Принцип 5 – Часова застосовність. Для різних часових періодів мають існувати різні заходи. Як показує аналіз невдач, надмірне зосередження на короткострокових здобутках часто призводить до системних збоїв. Таким чином, заходи повинні врівноважувати короткострокові результати з вимірюванням довгострокових результатів.

Від Texty.org.ua: Мік Раян зазначає, що ця стаття, в якій він розглянув обґрунтування показників успіху і невдач та способи їх побудови, є першою частиною. У другій, завершальній частині Раян запропонує детальні показники успіху і невдачі Росії у 2024 році. Ми опублікуємо переклад, коли вона з'явиться.

стратегічна адаптація поразка росії Мік Раян військова аналітика

Знак гривні
Знак гривні