Результати народного голосування відзнаки "Академічна негідність 2017"

Відзнака «Академічна негідність року» – це колективне оціночне судження, яке надає науково-освітянська спільнота тим своїм членам, які застосовують негативні академічні практики для підвищення статусу, кар’єрного просування, видобування пожиттєвої ренти та утримання на посадах.
Ідея відзначати академічно недоброчесних науковців визріла влітку 2016 року, після усвідомлення неможливості притягнути до відповідальності викриту на масових текстових запозиченнях Катерину Кириленко – дружину віце-прем’єр міністра України. Щоб якось вплинути на ситуацію засилля академічного плагіату, псевдонауки та фальсифікацій в Україні фізики запропонували давати своєрідну «чорну мітку» негідним носіям наукових ступенів та вчених звань. Активісти її розвинули та втілили у подію, яка уперше відбулася 12 грудня 2016 року.
Складовими відзнаки є висунення та голосування за кандидатів, викритих журналістами і активістами протягом року на академічному плагіаті, поширенні псевдонаукових тверджень, корупційних та інших зловживаннях. Кожен представник науково-освітньої спільноти, за наявності підтверджених публікаціями фактів таких порушень має можливість висунути у fb-групах науковців та освітян власного кандидата у таких номінаціях: «Плагіатор року», «Людина, яка займається псевдонаукою», «Фальсифікатор року», «Токсичний ректор року», «Смітниковий журнал року», «Розголос року», «Посіпака року».
У номінації «Плагіатор 2017» відзначаються особи, яких викрили на текстових запозичення без належного цитування в дисертаціях, наукових та навчальних публікаціях протягом року.
Цього року кандидатами на отримання відзнакі у цій номінації стали:
1. Білоус Анна Олександрівна. За текстові запозичення у кандидатській дисертації, поданої на захист до спецради КНУШ. Джерело: http://false-science.ucoz.ua/news/shestakova_e_g_istorija_pro_chergovij_vipadok_plagiatu_v_kijivskomu_nacionalnomu_universiteti_im_tarasa_shevchenka/2017-12-16-47
2. Євдокімов Віктор Валерійович. За текстові запозичення у докторській дисертаціі. Джерело: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=153643088325153&id=100010383870699&pnref=story
3. Костиря Інна Олександрівна. За текстові запозичення у докторській і кандидатській дисертаціях, авторефераті, монографії і навчальному посібнику. Джерело: http://life.pravda.com.ua/columns/2017/08/1/225629/
4. Непочатенко Олена Олександрівна. За текстові запозичення у підручнику «Фінанси підприємств». Джерело: https://www.facebook.com/svitlana.vovk.7/posts/10212532945341437?hc_location=ufi
5. Новожилов Борис Валерійович. За текстові запозичення у кандидатській дисертації та авторефераті. Джерело: http://life.pravda.com.ua/columns/2017/08/1/225629/
6. Яценюк Арсеній Петрович. За текстові запозичення у кандидатській дисертації. Джерело: http://life.pravda.com.ua/columns/2017/04/10/223612/
У ході народного голосування, яке відбулося протягом 18-21 грудня «переможцем» у цій номінації очікувано став Яценюк Арсеній Петрович.
Номінація «Фальсифікатор 2017» присвячена особам, яких викрили на фальсифікаціях даних наукових досліджень, матеріалів навчальних підручників/посібників та інших дотичних до науки і освіти документів.
Цього року претендентами на отримання відзнаки у цій номінації стали:
1. Кириленко Катерина Михайлівна. Фальсифікації монографії, навчальних посібників, докторської дисертації. Джерело: https://life.pravda.com.ua/columns/2017/09/12/226395/
2. Кузьмінець Микола Петрович. За фальсифікацію публікацій, дисертації, протоколів засідання кафедри. Джерело: http://bav998.wixsite.com/plagiat
«Переможницею» стала Катерина Кириленко.
Номінація «Людина, яка займається псевдонаукою 2017» має на меті привернути увагу суспільства до псевдонаукових «теорій» та ідей, які «винаходять» люди з дипломами кандидатів та докторів наук та підкреслити небезпеку їх поширення в інформаційному просторі, де панує інформація про екстрасенсів, ворожок, чудотворні спасіння та іншу мракобісну позанаукову реальність.
Цього року кандидатами на відзнаку у цій номінації стали:
1. Бебик Валерій Михайлович. За псевдонауковий підхід до історії та його пропагування. Джерело: http://social-science.com.ua/civilization_incognita
2. Мачуський Євген Андрійович. За поширення уявлень про квантову нумерологію. Джерело: http://ukrclub.info/2016/07/31/%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%8F%D0%BA-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD/
3. Тесля Юрій Миколайович. За псевдонаукову «теорію» «Несилової взаємодії». Джерело: http://www.ups.kiev.ua/services/17
4. Ходаківський Євгеній Іванович. За новий напрям у методології наукових досліджень – синергетичний аналіз та прогнозування діяльності складних дисипативних економічних і соціальних систем. Джерело: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=908912892607198&id=100004654865171
Цього року поза конкуренцією у цій номінації за результатами голосування став Юрій Тесля, який і отримує відповідну відзнаку.
Номінація «Смітниковий журнал 2017» введена у цьому році для висвітлення стану системи фахових публікацій, яка не відповідає сучасним міжнародним підходам – наявності «сліпого» подвійного рецензування, перевірку редакціями матеріалів на плагіат та наукову новизну.
До переліку претендентів на відзнаку «Смітниковий журнал 2017» ввійшли такі видання:
1. «Астма і алергія». За відсутність рецензування, внаслідок якої опубліковано статтю про оздоровчий ефект чудотворних ікон
2. «Вісник Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара. Серія Журналістика (соціальні комунікації)». За системне друкування статей з академічним плагіатом, за наявність у редколегії знаних та міжнародно відомих плагіаторів, наукових керівників та консультантів плагіаторів
3. «Наукові записки Інституту журналістики КНУШ». За системне друкування статей з академічним плагіатом, за наявність у редколегії знаних та міжнародно відомих плагіаторів, наукових керівників та консультантів плагіаторів
4. «Питання культурологіі. Збірник наукових праць КНУКіМ». За публікацію робіт з академічним плагіатом, зокрема К. Кириленко
5. «Проблеми трибології». За нефаховість, що проявилася в оприлюдненні низки статей, в яких наведено «розв'язок» знаменитих математичних проблем
6. «Modern Science – Moderní věda», на сторінках якого опубліковані праці К. Кириленко
Рішенням народного волевиявлення обрано «переможця» у цій категорії. Ним став журнал «Астма і алергія» ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України, в якому опубліковано наукову статтю про оздоровчий ефект чудотворних ікон.
Номінація «Токсичний ректор 2017» є спротивом науково-освітянської спільноти практикам академічної недоброчесності серед перших осіб адміністрації вишів. Цього року кандидатами у номінації стали:
1. Амосова Катерина Миколаївна. За керівництво токсичною колискою лікарів у НМУ ім. О. Богомольця
2. Андрущенко Віктор Петрович. За клерикалізацію педагогічної освіти та продукування політологів-плагіаторів
3. Губерський Леонід Васильович. За багаторічну підтримку плагіату і плагіаторів в ІЖ КНУШ
4. Дмитриченко Микола Федорович. За утворення токсичної мережі плагіаторів і фальсифікаторів в НТУ
5. Поляков Микола Вікторович. За системну підтримку плагіату і плагіаторів в ДНУ ім. О. Гончара
Буквально на декілька голосів Леонід Губерський – ректор КНУШ, випередив Миколу Дмитриченка – ректора НТУ. Це свідчить про високий рівень конкуренції між претендентами на цю відзнаку, які практикують токсичні практики керівництва.
У новій номінації «Розголос 2017» пригадуються найбільш резонансні події у науково-освітньому просторі та їхнє висвітлення у мас-медіа, що відбувалися протягом року, зокрема це:
1. «Битва» за НАЗЯВО між громадськістю, ВРУ та МОНУ
2. Видання колективної монографії "Академічна доброчесність: проблеми дотримання та пріоритети поширення серед молодих вчених», (Дніпро 2017 р., редколегія - Н. Сорокіна, А. Артюхов, І. Дегтярьова), яка містить текстові запозичення
3. Зрив вступної кампанії, коли було втрачено 40 000 заяв абітурієнтів через неготовність електронної системи
4. Провал запуску Національного репозитарію академічних текстів
5. Протистояння академічної спільноти та телеканалу ТСН щодо оцінки наукового доробку Ольги Броварець
6. Судовий позов Юрія Теслі проти Ірини Єгорченко щодо захисту його честі і гідності.
Враховуючи ступінь безпрецедентності та розголосу події «переможцем» за результатами опитування став судовий позов Юрія Теслі проти Ірини Єгорченко щодо захисту його честі і гідності.

Номінація «Посіпака 2017» призначена для оцінки діяльності чиновників, які своїми діями або бездіяльністю забезпечують безкарність академічно недоброчесним науковцям та освітянам.
Цього року на отримання відзнаки за цією номінацією подані такі кандидати:
1. Гриневич Лілія Михайлівна. За послідовну політику підтримки академічної недоброчесності
2. Ковтунець Володимир Віталійович. За бюрократичну тяганину та відписки громадськості, які ускладнюють притягнення плагіаторів до відповідальності
3. Кремень Василь Григорович. За відданість ідеям комуністичного виховання молоді за часів декомунізації
4. Стріха Максим Віталійович. За бюрократичну сліпоту щодо оцінки проблеми плагіату, що знайшла відображення у публічних виступах
5. Дует "Андрій Шевцов-Світлана Криштоф". За допомогу в отриманні наукових ступенів плагіаторам та протидію громадськості
«Лідером» голосування стала Лілія Гриневич, яка вже вдруге поспіль отримує титул «Посіпака 2017».

Блог: Світлана Благодєтєлєва-Вовк наука освіта

Знак гривні
Знак гривні