Звернення до науковців і всіх, хто має відношення до освіти з приводу морального засудження позову Юрія Теслі проти Ірини Єгорченко

У листопаді 2016 року у Верховній Раді відбулися громадські слухання на тему «Про стан та проблеми фінансування освіти і науки в Україні», на яких з промовою виступила Ірина Єгорченко – кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Інституту математики НАНУ.
Як громадська діячка, вона акцентувала увагу на тому, «що наслідком державної політики стала деградація наукової сфери, яка триває й досі. Між тим, наука покликана виконувати в суспільстві низку важливих функцій: крім отримання нового знання, це також внесок в підвищення якості освіти, формування престижу держави та напрацювання експертних рекомендацій і експертне оцінювання вже ухвалених рішень органів влади».
Одним із наслідків цієї промови став позов проти Ірини Єгорченко про захист честі і гідності. Його подав декан Київського національного університету ім. Т. Шевченка, доктор технічних наук Юрій Тесля, оскільки пані Ірина оцінила просування у навчальний процес його «теорії несилової взаємодії» як псевдонаукову. Окрім спростування нібито «недостовірної» інформації про те, що він є відомим псевдонауковцем, пан Тесля вимагає від Ірини Єгорченко компенсацію моральної шкоди внаслідок імовірної втрати здоров’я у розмірі 50 тис. гривень.
У відповідності до пункту 1.6 Етичного кодексу українського вченого, затвердженого Президією НАНУ в 2009 році, “Учений має активно протидіяти псевдонауковій діяльності, виступати проти розповсюдження в суспільстві її поглядів і рекомендацій”.
Діяльність Юрія Теслі неодноразово критикувалися науковою спільнотою як псевдонаукова: зокрема, у листопаді 2016 року його було висунуто номінантом на отримання звання «Псевдонауковець року» у контексті антивідзнаки «Академічна негідність року». Негативне ставлення наукової спільноти до його «знахідок» підтверджують і власні слова Юрія Теслі з книги «Диалоги с Теслей. Теория Несилового Мира» :
«Были люди, которые противодействовали теории. Я бы разделил их на две категории. Первая – это те, кто знаком со многими шарлатанскими, лженаучными теориями. Они, услышав о том, что есть очередная теория Мира, сразу клеили ей ярлык «лженаучности», даже не удосуживаясь ознакомиться с ней. Такое часто бывало вначале, когда я только начал выносить теорию на публику. Вторая – это те, кому не нравлюсь я, мои достижения, мои успехи. С этим я сталкиваюсь в последнее время».
Під час засідання Комітету з науки і освіти у вересні-жовтні 2016 року, на якому були присутні пані Ірина Єгорченко та Юрій Тесля, між ними відбувся обмін репліками щодо псевдонаукової діяльності позивача, яка шкодить репутації Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка, чому були свідками всі присутні під час цього засідання. Жодних заперечень в цій дискусії пан Тесля не висловив.
Незрозуміло, чому пан Тесля вирішив обрати судовий напрям відстоювання власних прав, замість наукових дискусій та експериментів. Якщо пані Ірина невірно оцінила його діяльність, єдиним науковим способом доведення власної правоти в науці було б проведення експериментів, які мали б довести припущення та висновки теорії несилової взаємодії та оприлюднення результатів у провідних міжнародних рецензованих наукових виданнях.
Ми вважаємо, що питання науковості чи псевдонауковості тих чи інших теорій чи робіт, які публічно представляються в якості наукових, мають вирішуватись виключно науковою спільнотою шляхом дискусій та надання експертних висновків, а не в судовому порядку.
Ані державні звання і нагороди не можуть виправдати його неправомірну поведінку щодо пропаганди в стінах університету його невизнаної теорії, що шкодить репутації самого університету, української науки та освіти в цілому, ані намагання вдаватись до судового шляху відстоювання своєї теорії. Вони є свідченнями академічної недоброчесності Юрія Теслі, яку, у свою чергу, відповідно до Етичного Кодексу ученого України, мають морально засудити представники науки і освіти.
Просимо підтримати Ірину Єгорченко у боротьбі за чистоту науки та академічну доброчесність!

Підписати петицію можна за посиланням: http://bit.ly/2gQKRQy

Джерела:
1. Парламентські слухання «Про стан та проблеми фінансування освіти і науки в Україні» на сайті НАНУ: http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/News/Pages/View.aspx?MessageID=2674
2. «Академічна негідність року» - відзначення плагіаторів, фальсифікаторів, псевдонауковців, токсичних ректорів та чиновників-посіпак активістами «Дисергейту»
http://texty.org.ua/pg/blog/blagodeteleva/read/73691/Akademichna_negidnist_roku__vidznachenna_plagiatoriv_falsyfikatoriv
3. Н. Егорченкова, Л. Кубявка, О. Тесля, Ю. Тесля, А. Тиминский Диалоги с Теслей. Теория Несилового Мира / Н. Егорченкова и др. – Черкассы : Издатель ТОВ «Маклаут», 2015. – 244 с. ISBN 978-966-2200-30-0

Блог: Світлана Благодєтєлєва-Вовк освіта

Знак гривні
Знак гривні